info@csaba.cz

VIZE: Dostupnost Aplikované behaviorální analýzy dle mezinárodních standardů v souladu s BACB v České republice.

Osud stále narůstajícího počtu dětí s autismem a jejich rodin nám není lhostejný. Během cesty poznání a studia, jak těmto dětem účinně pomoci a tak jim umožnit žít důstojný život, nás zaujal vědecký obor zvaný Aplikovaná Behaviorální Analýza. ABA je velmi účinná v terapii dětí s poruchami autistického spektra, data o její efektivnosti jsou podloženy mnohými studiemi publikovanými v renomovaných lékařských časopisech. V naší republice je zatím nedostupná.
Proto jsme se rozhodli tuto situaci změnit a založili Českou odbornou společnost Aplikované behaviorální analýzy.

Našimi hlavními cíli jsou:

– dosažení možnosti vzdělání v nelékařském oboru aplikované behaviorální analýzy dle mezinárodních standardů s možností certifikace BACB

– zavedení behaviorální analýzy v terapii dítěte již po pozitivním záchytu na PAS v 18 až 24 měsících

– docílení hrazení ABA z prostředků zdravotního pojištění

Dětem s autismem to dlužíme.
David Kasal, Jana Gandalovičová, Karel Pančocha, Milena Němcová

Společně zavádíme ABA terapii

S kým spolupracujeme