info@csaba.cz

Studium ABA na Masarykově Univerzitě

Pedagogická fakulta MU vypsala studium ABA, které je akreditováno mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků – Behavior Analyst Certification Board (BACB). Svým obsahem pokrývá znalosti požadované BACB pro složení mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Studium je nabízeno v rámci kurzů celoživotního vzdělávání a bude zahájeno v září 2017.  Více informací najdete na stránce Vzdělávání ABA.

 

vzdel116