info@csaba.cz

Projekt  „Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS“

Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy  zahájila  v roce  2016 jednání s irskou neziskovou organizací P.E.A.T.  o možnosti a podmínkách  realizace vzniku  českého překladu multimediálního výukového souboru SIMPLE STEPS.

Cílem bylo umožnit rodinám s dětmi i dospělými osobami  s PAS a pracovníkům v přímé péči využít potenciál SIMPLE STEPS v jejich mateřském jazyce. Umožnit v době, kdy se v České republice aplikovaná behaviorální analýza začíná teprve etablovat, obdobně jako před lety v Severním Irsku,  on-line přístup k základním informacím o principech ABA a možnostech jejich využití v přímé péči u dětí a osob s PAS, včetně názorných doprovodných videí.

Irský partner musel nejdříve vyřešit vlastnická a spoluvlastnická licenční práva s autory originální verze. Teprve pak bylo možné zakoupit povolení a získat podklady pro překlady textů brožury, dokumentů, textů webu, průvodních textů k videím….   Mezitím vznikl projekt, k jehož výstupům patří nejen dostupnost SIMPLE STEPS pro české zájemce, ale také bezplatný  on-line přístup do programu  pro 500 rodin dětí s pozitivním výsledkem dotazníkového šetření M-CHATR v rámci tzv. včasného záchytu PAS  při preventivních prohlídkách dětí v 18 – 24 měsících věku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kteří jsou pojištěnci VZP ČR.

Projekt mohl být realizován díky finančnímu přispění  Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

„VZP ČR aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií viz „Podnět“ VVZPO a reaguje tak na usnesení vlády č. 111 z února 2016. Na základě prozkoumání preventivního potenciálu ABA v oblasti včasné intervence u osob s PAS podporuje projekt ČS ABA cílený na zajištění české mutace Simple Steps, včetně nekomerčního přístupu pro rodiny dětí s pozitivním včasným záchytem tohoto postižení v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.“ Uvádí Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 12. 10. 2016 zde.

Na vzniku české verze SIMPLE STEPS se podílela celá řada profesionálů. Díky ochotě a nadšení herců Lenky Janíkové a Michala Isteníka jsou doprovodná videa opatřena profesionálním dabingem, který organizačně a technicky zajistila obecně prospěšná společnost Velvet Smile.

Ke stažení:
Plakát
Informační leták