info@csaba.cz

DillenburgerProfesorka Karola Dillenburger, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru ( Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral: BCBA-D), klinický psycholog (člen Division of Clinical Psychologists, BPS), registrovaný poskytovatel zdravotní péče (HCPC), člen the Higher Education Academy. Je profesorkou a ředitelkou Centra behaviorální analýzy a vzdělání na pedagogické fakultě Queen’s University of Belfast. Účastní se výzkumu v oblasti autismu, vzdělání rodičů a šíření ABA více než 20 let. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech a často přednáší na mezinárodních konferencích. 

 


Profesor Mickey Keenan
, člen Britské psychologické společnosti, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším
dosaženým vzděláním v oboru BCBA-D,  keenančlen the Higher Education Academy. Je profesorem behaviorální analýzy katedry psychologie Ulster University a  držitelem mnoha ocenění za svoje působení v oblasti pomoci rodinám a dětem s PAS v Irsku, např. a Distinguished Community Fellowship from the University of Ulster, the Award for Promoting Equality of Opportunity from the British Psychological Society, a Personal Achievement Award from the New York State Association for Behavior Analysis, the Award for Public Service to Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA), the Award for International Dissemination of Behavior Analysis (for the STAMPPP Project; www.stamppp.comfrom SABA, and the Michael Hemmingway Award, from the Behavior Analyst Certification Board. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech. V listopadu roku 2015 se stal  prvním neameričanem oceněným největší organizací v USA – Autism speaks –  za mimořádnou soustavnou činnost v obhajování ABA terapie pro jedince s autismem.

 

lorri unumbLorri Unumb –  profesorka práv, matka 3 dětí, z nichž nejstarší syn má diagnózu PAS. V r. 2005 coby profesorka práv na Charleston School of Law napsala průlomový zákon známý jako “Ryan´s Law”, který byl schválen v Jižní Karolíně v r. 2007. Tímto zákonem se stala ABA terapie pro děti s PAS hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Přijetí zákona se stalo impulsem pro národní hnutí směrem k reformě hrazení ABA terapie. Od r. 2008 pracuje pro neziskovou organizaci Autism speaks na pozici více prezidentky pro státní záležitosti a dále tak pracuje ve prospěch jedinců s PAS. Ze své pozice mnohokrát v řadě zemí unie i mimo ní svědčila pro přijetí podobných zákonů ve prospěch dětí s PAS. Za svoji činnost byla oceněna řadou cen: např. the Jefferson Award for Public Service, ” Parent of the Year” award (spolu se svým manželem), Michael Hemingway award. Spolu vydali uznávanou knihu Autismus a právo (“Autism and the Law”). Učí na The George Washington University Law school.

 

rehulkaProf. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. Vystudoval na Masarykově univerzitě (MU dříve UJEP) v Brně psychologii a speciální pedagogiku. Na MU působí od roku 1973 na katedře psychologie (přes deset let vykonával funkci vedoucího katedry psychologie PdF MU). Orientuje se na pedagogickou a biologicky zaměřenou psychologii. Absolvoval řadu psychologických výcviků. Přednáší patopsychologii, neuropsychologii, fyziologickou psychologii, psychohygienu a psychologii zdraví a v těchto oblastech také publikuje.