info@csaba.cz

Děkujeme!


podekovaniČeská odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy
děkuje:

– Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za poskytnutí zázemí a součinnosti při zajištění semináře “Cesta z PASti autismu pomocí ABA“,

– místopředsedovi Výboru pro zdravotnictví MUDr. Davidu Kasalovi,předsedovi Výboru pro sociální práci panu Jaroslavu Zavadilovi, Nadaci Dagmar a Václava Havlových a Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky za poskytnutí záštity

– a Nadaci Vigo Foundation a Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky za podporu uskutečnění akce.

 Poděkování patří také hostům – všichni přednášeli bez nároku na honorář.

Ke stažení: Cesta z PASti autismu pomocí ABA poděkování

Děkujeme