info@csaba.cz

SOUBOR PROFESNÍCH A ETICKÝCH ZÁSAD PRO BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIKY

Soubor profesních a etických zásad („Etický kodex“) vydaný Výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB – The Behavior Analyst Certification Board) konsoliduje, aktualizuje a nahrazuje pravidla Oborových profesních a etických standardů a zásad BACB pro odpovědné chování behaviorálních analytiků. Kodex je rozdělen do deseti sekcí věnovaných profesnímu a etickému chování behaviorálních analytiků a je doplněný terminologickým glosářem. Účinnosti nabývá k 1. lednu 2016, všichni žadatelé o certifikaci, držitelé certifikace a registrace budou zásady tohoto Etického kodexu povinni dodržovat.

Plné zněné ke stažení ZDE