info@csaba.cz

Legislativní ukotvení nově vznikajících profesí – behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik

Zde se budou objevovat aktuality a materiály k projednávané novele v Senátu ČR.

Legislativní ukotvení nově vznikajících profesí – behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik je řešeno prostřednictvím pozměňovacího návrhu v rámci změny zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona bude 31. 5. 2017 projednávat Senát. Historie zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=880Usnesení č. 44  Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku k senátnímu tisku č. 119 ze dne 24. 5. 2017 http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84178, Pozměňovací návrh senátorky Dernerové: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/84178/70641

Dostupné materiály:

1) Reakcí na sérii dezinformací, které se šíří odbornou i laickou veřejností je text Společného prohlášení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Pracovní skupiny pro oblast aplikované behaviorální analýzy při ČLS JEP a Centra aplikované behaviorální analýzy při PdF MU viz: Společné prohlášení
2) Prezentace, která byla v Senátu představena: Senát-prezentace
3) Souhrn o ABA – historie a současnost v zahraničí, kroky k etablování vědního oboru ABA v ČR: ABA
4) Informační materiál v anglickém jazyce: G.Green_handout – EBM for ABA
5) Videa k tématu, viz níže, další na našem Youtube