info@csaba.cz

Ministerstvo školství ČR udělilo akreditaci studiu ABA na MU

Dobré zprávy! Ministerstvo školství ČR udělilo akreditaci studiu aplikované behaviorální analýzy v rámci programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MU.

Good news! Ministry od Education of the Czech Republic grants accreditation to courses in Applied Behavior Analysis at Masaryk University. 

akreditace