info@csaba.cz

Behaviorální analytik – BCBA:

mastenovaMgr. Zuzana Maštenová, BCBA ukončila v roce 2004 pětileté studium psychologie, v roce 2010 studium Aplikované behaviorální analýzy na UNT (University of North Texas) a v současné době má ukončen proces certifikace BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracuje pod vedením certifikovaných analytiků v Irsku, Skotsku, Anglii a od roku roku 2011 se na Slovensku věnuje vedení domácích programů, tréninku rodičů a terapeutů, pravidelně organizuje vzdělávací workshopy pro rodiče i odborníky.

 

 

trellMgr. Ivana Trellová, BCBA se po ukončení magisterského studia ve speciální pedagogice na Univerzitě Jána Ámosa Komenského v Bratislavě v květnu 2005 přestěhovala do USA, kde pokračovala ve studiu Aplikované behaviorální analýzy (ABA) na FIT (Florida Institute of Technology). V květnu 2012 získala certifikát BCBA. ABA sa věnuje od roku 2007, kdy začínala jako ABA terapeut při integraci dětí s PAS v mateřských a základních školách ve státě New York. Tam pracovala s dětmi od věku 3 let na rozvoji komunikačních a socializačních schopnostech. Její dosavadní zkušenosti zahrnují přípravu ABA programů, ale i nápravu problémového chování u dětí s PAS. Působila jako behaviorální analytik v největší internátní škole pro děti s PAS v New Yorku (Anderson Center for Autism). Od získaní certifikátu v ABA, Ivana nadále pokračuje ve svém profesionálním růstu a pravidelně se účastní přednášek a konferencí v USA.

 

Behaviorální technik – RBT:

Mgr. Lucie Čížková, RBT ukončila v roce 2007 magisterské studium sociální politiky a sociální práce, v roce 2015 absolvovala vzdělávací kurz pro registrované behaviorální techniky a praktické dovednosti v aplikované behaviorální analýze získala v rámci pobytu v Anderson Center for Autism, New York, USA (2015/2016). V letech  2005 až 2015 pracovala na různých odborných pozicích v organizaci APLA Praha, Střední Čechy, o. s. Od roku 2016 působí v organizaci Nautis, z. ú., ve službě Včasné intervence, oddělení ABA terapie.