info@csaba.cz

neilProf. Neil Martin, BCBA-D, ředitel mezinárodního rozvoje při BACB (Behavior Analyst Certification Board – výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků), dosud působí v Tizard Centre, University of Kent at Canterbury jako čestný výzkumný pracovník.  V letech 2007-2009 působil jako ředitel výzkumu The Treehouse Trust a nezávislý konsultant. Je členem výboru ředitelů  UK Society for Behaviour Analysis, členem ABAI mezinárodní asociace ABA). Je vedoucím přednášejícím profesorem postgraduálního BACB studijního programu v Rumunsku, Chorvatsku, Portugalsku a Indii, dále přednáší v IESCUM (Evropský institut pro studium lidského chování), Parma, Itálie. Je autorem mnoha článků, publikací, e-learningových materiálů. Pravidelně vystupuje na mezinárodních ABA konferencích jako hlavní přednášející.