info@csaba.cz

Přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

ÚVOD DO APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY– přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)

Pedagogická fakulta MU vypsala základní přípravný kurz pro registrované behaviorální techniky  (RBTTM). Studium je nabízeno v rámci kurzů celoživotního vzdělávání PdF MU a bude probíhat opakovaně, vždy dvakrát ročně, se zahájením v březnu a říjnu příslušného roku. Více informací najdete v sekci RBT kurz.

vzdel5