info@csaba.cz
Prohlášení
 
Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy v souladu se svou vizí, posláním a cíli pro které vznikla,
neručí za obsah a kvalitu seminářů, kurzů, workshopů, vzdělávacích a intervenčních programů v České republice,
 které využívají označení ABA, 
avšak nejsou zajišťovány, organizovány, vyučovány či poskytovány certifikovanými odborníky dle Behavior  Analyst  Certification Board.
 
Semináře, kurzy, workshopy, vzdělávací a intervenční programy zaměřené na Aplikovanou behaviorální analýzu,  
které nejsou zajištěny/poskytovány certifikovanými odborníky, 
je nutno považovat za aktivity populárně naučného charakteru,
 bez záruky znalosti a aplikace aktuálních vědeckých poznatků a etických zásad v oboru.
 
 Zájemci o výše uvedené aktivity se jich účastní na základě osobního rozhodnutí a nesou všechna rizika, s neodbornými praktikami spojená.
 
David Kasal, Jana Gandalovičová, Karel Pančocha, Milena Němcová