info@csaba.cz

Vážení rodiče,

Prosím věnujte pozornost nedávno uveřejněným přeloženým podmínkách vzdělání a certifikace všech úrovní poskytovatelů ABA intervence dle BACB ( Behavior Analyst Certification Board –Výbor k certifikaci behaviorálních analytiků).

Umožní Vám orientaci, jaké vzdělání by poskytovatel ABA intervence měl mít, jak by intervence měla u Vašeho dítěte vypadat, jaká je hierarchie poskytovatelů ABA intervence.

Každý certifikant dostává od BACB číslo a je vyhledatelné na webu: http://info.bacb.com/o.php?page=100155

Nejvyšší vzdělání na úrovni magisterské a dokladovanou supervidovanou praxi má ABA analytik – úroveň BCBA. Ohodnocuje dítě a vytváří plán intervence. Je zodpovědný za probíhající intervenci, podléhají mu BCaBA a RBT.

Nižší úrovní vzdělání disponuje BCaBA, asistent analytika, na úrovni bakalářského vzdělání a požadované supervidované praxe.

Nejnižší úrovní je RBT, registrovaný behaviorální technik, musí pracovat pod neustálou supervizí, vykonává přímou práci s dítětem výhradně dle plánu vytvořeného ABA analytikem.

Aby ABA intervence u dětí opravdu byla efektivní, je nutné s dítětem pracovat 25-40 hodin týdně. Nejedná se jen o práci u stolečku!!, jde spíše o celkový přístup k dítěti a využití jakékoliv denní situace k nenásilnému učení, pozitivnímu posilnění dítěte a funkční (i nonverbální) komunikaci s dítětem. Vzhledem k stávající situaci, kdy v ČR není téměř nikdo poskytující ABA intervenci s dosaženým vzděláním dle BACB (což se snažíme změnit), to bez nás/vás rodičů nepůjde. Nelze si myslet, že se dítě zlepší, pokud ho 2x v týdnu zavezu na 1 hodinu do centra, které tvrdí, že dělá ABA. Na úrovni RBT se můžete vzdělat i Vy, brzy bude na Masarykově Univerzitě možnost vzdělání na úrovni RBT (přednášet bude Mgr. Z. Maštenová, BCBA).

Vizí je, že by pro každé dítě byl vytvořen plán práce ABA analytikem a my rodiče, spolu s asistenty či nově přibývajícími RBT s dítětem pracovali a plán se pravidelně revidoval a individuálně upravoval podle stavu a potřeb dítěte.

Snad to bude brzy a šance na plnohodnotný život našich dětí se zvětší.

Na závěr bych si dovolila citovat prof. M. Keenana BCBA-D: „ Když se dítě v ABA intervenci nelepší, není to vina dítěte ani rodiny, jde o špatně nastavenou analýzu a plán dítěte námi ABA analytiky“.

MUDr. Jana Gandalovičová

Více informací: CertifikaceCertifikace-RBT