info@csaba.cz

SIMPLE STEPS

◄ Představují strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování.

◄ Vytvořili je profesionálové ve spolupráci s rodiči organizace Parents Education as Autism Therapists  P.E.A.T. v Severním Irsku v roce 2007, za podpory BBC Children in Need. Díky ní byl bezplatně šířen mezi 1500 rodin. Na základě pozitivní odezvy byla původní verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a dalších evropských univerzit. Za podpory projektu Leonardo da Vinci byla finální verze přeložena z angličtiny do němčiny, španělštiny, italštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny, portugalštiny a islandštiny. Více zde  

Deset let od jejich vzniku se stala čeština  desátým uživatelským jazykem.

                    

SimpleStepsn

◄  Nenahrazují odborné vzdělání oboru aplikované behaviorální  analýzy  – ABA. To lze získat na vysokých školách.

◄  Vznikly, aby pomohly rodinám, pro které ABA byla a je nedostupná.

Jsou výukovým nástrojem – vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde je ABA zatím málo dostupná.

Jsou k dispozici každému, kdo má zájem využít jejich potenciál ve svém  osobním či pracovním životě.

Navštivte úvodní stránky a dozvíte se více v bezplatné sekciNeomezený přístup k celému obsahu získáte  po registraci a úhradě jednorázového vstupního poplatku v e-shopu.

Komu náleží poplatek a k čemu slouží?   Irské neziskové organizaci P.E.A.T. – vlastníku licence původní anglické verze a také veškerých  dalších jazykových mutací SIMPLE STEPS.  Poplatky pokrývají část nákladů irské organizace spojených s provozem domény, její správou,  administrací, aktualizacemi a rozšiřováním obsahu portálu. Realizátor projektu „Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS  ČS ABA neinkasuje z Vámi uhrazené částky žádný podíl.

Množstevní slevy, informace pro organizace ZDE

Podmínky uplatnění nároku na bezplatný přístup do systému ZDE

Žádanka ZDE