info@csaba.cz

Společné prohlášení ČLS JEP a ČS ABA

Zleva: prof.Mickey Keenan,BCBA-D, MUDr Jana Gandalovičová, MUDr David Kasal, prof.MUDr Štěpán Svačina, DrSc,MBA a prof. Karola Dillenburger,BCBA-D v pracovně pana prof. Svačiny, na zdi obraz J.E.Purkyně

Zleva: prof.Mickey Keenan,BCBA-D, MUDr Jana Gandalovičová, MUDr David Kasal, prof.MUDr Štěpán Svačina, DrSc,MBA a prof. Karola Dillenburger,BCBA-D v pracovně pana prof. Svačiny, na zdi obraz J.E.Purkyně

12.10.2016 se stal významným dnem pro aplikovanou behaviorální analýzu jako nově zaváděného vědního oboru v ČR. V sídle České lékařské společnosti Jana E.Purkyně bylo podepsáno společné prohlášení ČLS JEP a ČS ABA. Velmi děkujeme panu profesorovi MUDr. Štěpánu Svačinovi, DrSc, MBA za podporu!

Text prohlášení je dostupný ZDE

Za ČLS JEP prof. MUDr Š.Svačina, DrSc, MBA, za ČSABA MUDr David Kasal

Za ČLS JEP prof. MUDr Š.Svačina, DrSc, MBA, za ČSABA MUDr David Kasal