info@csaba.cz

DillenburgerProfesorka Karola Dillenburger, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru ( Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral: BCBA-D), klinický psycholog (člen Division of Clinical Psychologists, BPS), registrovaný poskytovatel zdravotní péče (HCPC), člen the Higher Education Academy. Je profesorkou a ředitelkou Centra behaviorální analýzy a vzdělání na pedagogické fakultě Queen’s University of Belfast. Účastní se výzkumu v oblasti autismu, vzdělání rodičů a šíření ABA více než 20 let. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech a často přednáší na mezinárodních konferencích. 


Profesor Mickey Keenan
, člen Britské psychologické společnosti, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším keenandosaženým vzděláním v oboru BCBA-D,  člen the Higher Education Academy. Je profesorem behaviorální analýzy katedry psychologie Ulster University a  držitelem mnoha ocenění za svoje působení v oblasti pomoci rodinám a dětem s PAS v Irsku, např. a Distinguished Community Fellowship from the University of Ulster, the Award for Promoting Equality of Opportunity from the British Psychological Society, a Personal Achievement Award from the New York State Association for Behavior Analysis, the Award for Public Service to Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA), the Award for International Dissemination of Behavior Analysis (for the STAMPPP Project; www.stamppp.comfrom SABA, and the Michael Hemmingway Award, from the Behavior Analyst Certification Board. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech. V listopadu roku 2015 se stal  prvním neameričanem oceněným největší organizací v USA – Autism speaks –  za mimořádnou soustavnou činnost v obhajování ABA terapie pro jedince s autismem.

 
Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA ukončila v roce 2004 pětileté studium psychologie, v roce 2010 studium Aplikované behaviorální analýzy na UNT (University of North Texas) a v současné době má ukončen proces certifikace BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracuje pod vedením certifikovaných analytiků v Irsku, Skotsku, Anglii a od roku roku 2011 se na Slovensku věnuje vedení domácích programů, tréninku rodičů a terapeutů, pravidelně organizuje vzdělávací workshopy pro rodiče i odborníky.