info@csaba.cz

V České republice zaznamenáváme každoročně vzrůstající počet nově diagnostikovaných dětí s Poruchami autistického spektra (dále PAS). Tento handicap nemá zásadní vliv jen na život samotného člověka, ale významně zasahuje do chodu jeho rodiny a má dopad na celou společnost v mnoha oblastech.

Během cesty poznání a studia, jak těmto dětem/lidem  účinně pomoci a tak jim umožnit žít důstojný život, nás zaujala Aplikovaná behaviorální analýza. Letitá zahraniční praxe dokazuje na mnohých studiích publikovaných v renomovaných lékařských časopisech efektivnost a účinnost ABA právě v terapii dětí i dospívajících osob s PAS, ale také v terapii osob s jinými handicapy. V naší zemi je zatím nedostupná.

Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy:

– svým vznikem reaguje na nedostupnost certifikované ABA lidem, kterým může výrazně pomoci docílit samostatnějšího až samostatného života a být tak méně závislými na pomoci okolí;

– klade si za cíl:

– seznámit českou odbornou i laickou veřejnost s možnostmi využití metod Aplikované behaviorální analýzy při terapiích u osob s PAS a dalšími diagnózami;

– aktivně se podílet na vytváření podmínek zavedení a rozvoje certifikované ABA prostřednictvím založení a rozvoje studia nelékařského oboru ABA v souladu s mezinárodními standardy a možností certifikace BACB;

– zavedení ABA v terapii dítěte již po pozitivním záchytu na PAS v 18 až 24 měsících;

– docílení úhrady terapie ABA z prostředků zdravotního pojištění;

– garantovat korektní postupy praxe certifikovaných ABA analytiků, terapeutů a praktiků, které bude profesně sdružovat, a to vůči zahraničním partnerům, státním institucím a především lidem s PAS a jejich rodinám, které budou tuto terapii využívat.

David Kasal, Jana Gandalovičová, Karel Pančocha, Milena Němcová

Stanovy ČS ABA, z.s. ke stažení ZDE