info@csaba.cz

ZAHÁJENO: Úvod do ABA – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT)

csabakurzPedagogická fakulta MU otevírá v podzimním semestru 2016 první běh kurzu s názvem Úvod do aplikované behaviorální analýzy. Absolvování kurzu je jedním z předpokladů pro získání certifikace Registrovaný behaviorální technik (RBT). Kurz byl obsazen v podstatě okamžitě a tak se dalším případným uchazečům jednak omlouváme a také oznamujeme, že se další běh uskuteční již na jaře 2017.

Více informací na http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy