info@csaba.cz

Hrazení ABA intervence ze zdravotního pojištění pro všechny federální zaměstnance t.j. 8,2 milionu jedinců: Úřad správy zaměstanců (The Office of Personnel Management), který spravuje zdravotní pojišťovací plán federálních zaměstnanců ( the Federal Employees Health Benefits Program – FEHB), nařizuje všem svým smluvním partnerům, aby byla ABA hrazena počátkem následující roku. Už od roku 2012 Úřad správy zaměstnanců doporučoval hrazení ABA intervence, některé smluvní partněři tak učinili, někteří ne. Nyní nařízením z 26.2.2016  Úřad správy zaměstnanců zavazuje povinně k hrazení všechny smluvní partnery. (https://www.autismspeaks.org/advocacy/advocacy-news/aba-coverage-expand-federal-employees)

ABA pomáhá dětem s ADHD více než medikace: Děti s ADHD se zlepšují rychleji, pokud první intervencí je behaviorální přístup, než děti, u nichž je první volbou medikace (Ritalin). Tak ukázala nová studie publikována 17.2.2016 v časopise the Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. Behaviorální přístup je také z dlouhodobého hlediska levnější. Studie trvala jeden rok a zahrnula 146 dětí mezi 5 a 12 rokem s diagnózou ADHD. (http://www.nytimes.com/2016/02/18/health/early-behavior-therapy-found-to-aid-children-with-adhd