0

Prestižní cena Michael Hemingway Behavior Analysis Award za rok 2018 jde do České republiky. Udílena je jednotlivci, ale patří všem v ČSABA za nesmírné nasazení s cílem implementovat kvalitní behaviorální intervence podle standardů BACB.  Velké díky dr. Kasalovi, doc. PhDr Karlovi Pančochovi, ing Mileně Němcové, čestným členům ČSABA prof. Karole Dillenburger, BCBA-D a prof. Mickeymu Keenanovi, BCBA-D, odbornému poradci prof. Neilu Martinovi, BCBA-D a prof. Lorri Unumb. V neposlední řadě Mgr Zuzaně Maštenové, BCBA a Martě Pečeňové z Odborné skupiny při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Jinak by původní projekt ” Zapomenuté děti” zůstal v šuplíku doma.

Přednášku MUDr. Jany Gandalovičové při převzetí ceny si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/srMJ4rzxask

EN: The prestigious Michael Hemingway Behavior Analysis Award for the year 2018 goes to the Czech Republic. BACB anually honors an individual, but the award belongs to everyone in CSABA for enormous commitment to implement quality behaviour interventions as per BACB standards. Great thanks to dr. Kasal, ass.prof. PhDr. Karl Pančocha, ing Milena Němcová, honorary members of ČSABA prof. Karola Dillenburger, BCBA-D and prof. Mickey Keenan, BCBA-D, expert advisor prof. Neilu Martin, BCBA-D and prof. Lorri Unumb. Last but not least, Mgr Zuzana Maštenová, BCBA and Marta Pečeňová from the Advisory Panel within the Government Committee for People with Disabilities. Otherwise, the original project “Forgotten Children” would remain locked up in a drawer at home.

You can listen to the speech of dr. Jana Gandalovičová after accepting the award here:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *