Využití Aplikované Behaviorální Analýzy (ABA) při výchově a vzdělávaní dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami

Série workshopů pro rodiče dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami.

Otevíráme cyklus přednášek

3.února 2018

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová BCBA

Přednášky se budou konat vždy první sobotu v měsíci v době od 12:00 do 17:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře (klikněte zde). V případě nefunkčního odkazu zkopírujte do prohlížeče tuto adresu https://goo.gl/forms/F4fW66zimqN5rVW53. Tuto pozvánku lze stáhnout ZDE.

Případné dotazy zodpoví rodiče ze spolku Rodiče pro děti s autismem e-mailem (brno-prednasky@roprodesa.cz) nebo telefonicky: 776 594 413.

Cyklus přednášek pro rodiny s dětmi s PAS a jinými vývojovými poruchami je zaměřen na seznámení se základními principy a metodami Aplikované behaviorální analýzy (ABA) a jejich využitím pro práci s dětmi v domácím prostředí. Účastníci si osvojí základní pojmy, jako motivace, posílení a vyhasínání, ale i techniky efektivního učení komunikace, akademických dovedností a sociálních dovedností. Aplikovaná behaviorální analýza je využitelná pro rozvoj dovedností nejen u dětí s PAS, ale i pro děti s jinými vývojovými poruchami.

Přednášky sestavila a vede Mgr. Ivana Trellová BCBA, certifikovaná behaviorální analytička, která má v Aplikované behaviorální analýze více než 10letou praxi. Začínala jako ABA terapeut, kdy pracovala 3 roky pod supervizí certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA – board certified behavior analyst). V roce 2012 sama získala certifikát BCBA a pracovala jako supervizor ve školách pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami. V současnosti pracuje jako supervizor pro domácí ABA programy.

Přednášky jsou zpoplatněny. Vzhledem k tomu, že jsou určeny především rodičům dětí s PAS či jinými vývojovými poruchami, rodič a jeden jím zvolený rodinný příslušník hradí za jednu přednášku 100,- Kč/osobu. Cena pro studenty je 700,- Kč, pro profesionály pracující s dětmi 1 200,- Kč. Kapacita semináře je 60 účastníků.

Upozornění: Cyklus přednášek není ukončen certifikátem v Aplikované behaviorální analýze.

Organizaci seminářů a jejich financování pro rodiče podpořil Nadační fond AVAST.

Organizaci zajišťuje spolek Rodiče pro děti s autismem, z. s. ve spolupráci s Centrem aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

 

Témata jednotlivých přednášek:

Úvod do ABA, principy a techniky

Motivace, párování a ohodnocení posílení

Nabádání a prompty

Učení mandů

Problémové chování

Úvod do VB (verbal behavior) a učení imitace

Takty a intraverbály

Receptivní identifikace a receptivní instrukce

Vizuální diskriminace

Příprava materiálů, dat, knih

Učení v NET (natural environment training)

Intenzivní učení – ITT (intensive training)

 

Přednášky probíhají ve slovenštině.