Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy připravuje pro odbornou veřejnost, pedagogické pracovníky, odborné pracovníky školských poradenských zařízení, studenty, rodiče dětí se specifickými poruchami učení a další zájemce odborný seminář Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem – projekt Ministerstva školství státu Pensylvánie PaTTAN Autism Initiative.
V rámci semináře bude zároveň představen pilotní projekt MŠMT „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative.“

Tlumočení do českého jazyka zajištěno, účast pro registrované účastníky zdarma. Více zde: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pozvanka-na-seminar-vyuziti-potencialu-aplikovane

Profily přednášejících ke stažení ZDE