ČS ABA, z.s. oceňuje  úsilí a nasazení rodičů dětí s PAS, zejména paní Doležalové, Mečkovské a pana Chmely – organizátorů seminářů ABA v Ostravě a Brně, které lektoruje Mgr. Zuzana Maštenová. Díky těmto setkáním se dostává  především zájemcům ze strany rodičů základních praktických informací, jak ke svým dětem s PAS přistupovat a pracovat s nimi v souladu s praktickými zkušenostmi a zásadami aplikované behaviorální analýzy.

Garanci vysoké kvality a souladu obsahu seminářů se zásadami ABA zajišťuje lektorka seminářů –  Mgr. Zuzana Maštenová, která je certifikovanou behaviorální analytičkou (dle standardů BACB).

Rozšiřující se počet zájemců z řad rodičů i požadavky na další semináře jsou zcela pochopitelné v situaci, která v ČR v souvislosti s nedostupností služeb certifikované ABA panuje.  Proto ČS ABA, z.s. poskytuje záštitu nad touto akcí a dle možností podpoří aktivity rodičů, které budou v souladu s cíli ČS ABA, z.s.

MUDr. Jana Gandalovičová, místopředsedkyně ČS ABA,z.s.