Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Pracovní skupina pro oblast aplikované behaviorální analýzy při ČLS JEP a Centrum aplikované behaviorální analýzy při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity reagují na opětovné šíření zavádějících a nepravdivých informací v souvislosti s podstatou vědního oboru aplikovaná behaviorální analýza (ABA) a jejího legislativního ukotvení a zavádění do praxe v České republice. Více: “Společné prohlášení”:

Plné znění ke stažení ZDE