SIMPLE STEPS

Projekt “Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc rodinám dětí s PAS”

Tisková zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 26. 9. 2017

Zdravotnický deník

 

Reklamní spot

Promo video  projektu “Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS”

Informační leták

Informace  pro organizace

Plakát

Žádanka 

Tisková zpráva Úřadu vlády České republiky ze dne 12. 10. 2016

Ukázka SIMPLE STEPS

Záznam přednášky “Potenciál ABA – využití multimediálního nástroje Simple Steps v rodinách dětí s PAS”  profesorů Karoly Dillenburger, BCBA-D a Mickey Keenana, BCBA.

 


◄ Představují strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování.

◄ Vytvořili je profesionálové ve spolupráci s rodiči organizace Parents Education as Autism Therapists  P.E.A.T. v Severním Irsku v roce 2007, za podpory BBC Children in Need. Díky ní byl bezplatně šířen mezi 1500 rodin. Na základě pozitivní odezvy byla původní verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a dalších evropských univerzit. Za podpory projektu Leonardo da Vinci byla finální verze přeložena z angličtiny do němčiny, španělštiny, italštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny, portugalštiny a islandštiny. Více zde.

Deset let od jejich vzniku se stala čeština  desátým uživatelským jazykem.

 

SimpleStepsn

◄  Nenahrazují odborné vzdělání oboru aplikované behaviorální  analýzy  – ABA. To lze získat na vysokých školách.

◄  Vznikly, aby pomohly rodinám, pro které ABA byla a je nedostupná.

Jsou výukovým nástrojem – vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde je ABA zatím málo dostupná.

Jsou k dispozici každému, kdo má zájem využít jejich potenciál ve svém  osobním či pracovním životě.

Navštivte úvodní stránky a dozvíte se více v bezplatné sekciNeomezený přístup k celému obsahu získáte  po registraci a úhradě jednorázového vstupního poplatku v e-shopu.

Komu náleží poplatek a k čemu slouží?   Irské neziskové organizaci P.E.A.T. – vlastníku licence původní anglické verze a také veškerých  dalších jazykových mutací SIMPLE STEPS.  Poplatky pokrývají část nákladů irské organizace spojených s provozem domény, její správou,  administrací, aktualizacemi a rozšiřováním obsahu portálu. Realizátor projektu „Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS  ČS ABA neinkasuje z Vámi uhrazené částky žádný podíl.

Množstevní slevy, informace pro organizace ZDE

Podmínky uplatnění nároku na bezplatný přístup do systému ZDE

Žádanka ZDE


Projekt  „Česká verze SIMPLE STEPS – Pomoc pro rodiny dětí s PAS“

Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy  zahájila  v roce  2016 jednání s irskou neziskovou organizací P.E.A.T.  o možnosti a podmínkách  realizace vzniku  českého překladu multimediálního výukového souboru SIMPLE STEPS.Cílem bylo umožnit rodinám s dětmi i dospělými osobami  s PAS a pracovníkům v přímé péči využít potenciál SIMPLE STEPS v jejich mateřském jazyce. Umožnit v době, kdy se v České republice aplikovaná behaviorální analýza začíná teprve etablovat, obdobně jako před lety v Severním Irsku,  on-line přístup k základním informacím o principech ABA a možnostech jejich využití v přímé péči u dětí a osob s PAS, včetně názorných doprovodných videí.

Irský partner musel nejdříve vyřešit vlastnická a spoluvlastnická licenční práva s autory originální verze. Teprve pak bylo možné zakoupit povolení a získat podklady pro překlady textů brožury, dokumentů, textů webu, průvodních textů k videím….   Mezitím vznikl projekt, k jehož výstupům patří nejen dostupnost SIMPLE STEPS pro české zájemce, ale také bezplatný  on-line přístup do programu  pro 500 rodin dětí s pozitivním výsledkem dotazníkového šetření M-CHATR v rámci tzv. včasného záchytu PAS  při preventivních prohlídkách dětí v 18 – 24 měsících věku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kteří jsou pojištěnci VZP ČR.

Projekt mohl být realizován díky finančnímu přispění  Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

„VZP ČR aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií viz „Podnět“ VVZPO a reaguje tak na usnesení vlády č. 111 z února 2016. Na základě prozkoumání preventivního potenciálu ABA v oblasti včasné intervence u osob s PAS podporuje projekt ČS ABA cílený na zajištění české mutace Simple Steps, včetně nekomerčního přístupu pro rodiny dětí s pozitivním včasným záchytem tohoto postižení v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.“ Uvádí Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 12. 10. 2016 zde.

Na vzniku české verze SIMPLE STEPS se podílela celá řada profesionálů. Díky ochotě a nadšení herců Lenky Janíkové a Michala Isteníka jsou doprovodná videa opatřena profesionálním dabingem, který organizačně a technicky zajistila obecně prospěšná společnost Velvet Smile.

Ke stažení:
Plakát
Informační leták