Workshop s tématickým zaměřením “Výuka komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami” pořádá společnost VIA ABA , o.z. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně ve dnech 1. – 3. listopadu 2017.
Workshop povede docent Vincent J. Carbone, BCBA-D, behaviorální analytik s nejvyšší certifikací a celosvětově uznávaná kapacita v oblasti verbálního chování.
Bližší informace o workshopu, registračních poplatcích, slevách pro rodiče, studenty a přihlašovací formulář naleznete zde: http://konference-dr-carbone.webnode.cz/