VIZE: Dostupnost Aplikované behaviorální analýzy dle mezinárodních standardů v souladu s BACB v České republice.

Osud stále narůstajícího počtu dětí s autismem a jejich rodin nám není lhostejný. Během cesty poznání a studia, jak těmto dětem účinně pomoci a tak jim umožnit žít důstojný život, nás zaujal vědecký obor zvaný Aplikovaná Behaviorální Analýza. ABA je velmi účinná v terapii dětí s poruchami autistického spektra, data o její efektivnosti jsou podloženy mnohými studiemi publikovanými v renomovaných lékařských časopisech. V naší republice je zatím nedostupná. Proto jsme se rozhodli tuto situaci změnit a založili Českou odbornou společnost Aplikované behaviorální analýzy.

Pro rodiče

Rodičovské semináře Aplikované behaviorální analýzy

ČS ABA, z.s. oceňuje úsilí a nasazení rodičů dětí s PAS, zejména paní Doležalové, Mečkovské a pana Chmely – organizátorů seminářů ABA v Ostravě a Brně, které lektoruje Mgr. Zuzana Maštenová. Díky těmto setkáním se dostává především zájemcům ze strany rodičů základních praktických informací, jak ke svým dětem s PAS přistupovat a pracovat s nimi v souladu s praktickými zkušenostmi a zásadami aplikované behaviorální analýzy.

Vážení rodiče,

Prosím věnujte pozornost uveřejněným přeloženým podmínkách vzdělání a certifikace všech úrovní poskytovatelů ABA intervence dle BACB ( Behavior Analyst Certification Board –Výbor k certifikaci behaviorálních analytiků). Umožní Vám orientaci, jaké vzdělání by poskytovatel ABA intervence měl mít, jak by intervence měla u Vašeho dítěte vypadat, jaká je hierarchie poskytovatelů ABA intervence.

Sledujte naše nejnovější novinky a semináře

Novinky kolem ABA
a aktuální semináře, workshopy a konference >>