Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  Další odborníci využívající principy a prvky aplikované behaviorální analýzy

  Aplikovaná behaviorální analýza je vědní obor, jehož poznatky se uplatňují v různých oblastech života a využívá je celá řada odborností. Postupy vycházející z ABA se běžně uplatňují v praxi speciální pedagogiky, sociální práce nebo v personálním managementu (obdobně jako poznatky z psychologie, pedagogiky nebo sociologie). Odborníci z řad pedagogických a dalších profesí by měli principy a dílčí postupy ABA využívat pouze při činnostech, ke kterým jsou oprávněni v rámci své vlastní profese (speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, pracovník v sociálních službách) a pouze v rozsahu svého vzdělání a osvojených kompetencí. Komplexní behaviorálně analytické programy (zejména ty, které obsahují složku redukce problémového chování) by měly být poskytovány pouze pod odborným dohledem behaviorálního analytika.
  Image

  Pedagogičtí pracovníci

  Pedagogickým pracovníkům je u nás k dispozici vzdělávání v ABA v rámci kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) k prohlubování jejich odborné kvalifikace dle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Tyto kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a nabízí je např. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

  Sociální pracovníci

  Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách je u nás k dispozici vzdělávání v ABA v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tyto kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních služeb a nabízí je např. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

  Kliničtí logopedi a logopedi ve zdravotnictví

  Klinickým logopedům a logopedům ve zdravotnictví je u nás k dispozici vzdělávání v ABA v rámci kurzů, kterým bylo uděleno souhlasné stanovisko ke vzdělávacím akcím od Asociace klinických logopedů České republiky.

  Kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

  Klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví je u nás k dispozici vzdělávání v ABA v rámci kurzů, kterým bylo vydáno souhlasné stanovisko Asociace klinických psychologů České republiky k pořádání vzdělávací akce.

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová