Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  Literatura a praktické materiály

  Publikace dostupné v českém jazyce

  Barbera, M. L. (2018). Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Brno: MUNI Press.

  Cicero, F. (2022). Úspěšný nácvik používání toalety. Behaviorální přístupy u osob s vývojovým postižením. Olomouc: Pasparta.

  Dardigová, J. C., Heward, W. L. (2018). Domluvme se. Kniha o smlouvách dětí a rodičů. Brno: MUNI Press.

  Kearney, A. J. (2020). Jak porozumět aplikované behaviorální analýze: úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály. Praha: Pasparta.

  Williams, K., Seiverling, L. J. (2018). Děti vybíravé v jídle. Základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS. Olomouc: Pasparta.

  Marková, A., Cibulková, A. (ed.) (2022). Užití prvků aplikované behaviorální analýzy ve školním prostředí. Národní pedagogický institut ČR.
  Image
  Image

  Základní literatura o ABA v anglickém jazyce

  Alberto, P. A., Troutman, A. C. (2012). Applied behavior analysis for teachers. Ninth edition, Pearson. Bailey, J. S., Burch, M. R. (2016). Ethics for behavior analysts. Third edition, Routledge.

  Bailey, J. S., Burch, M. R. (2006). How to Think Like a Behavior Analyst: Understanding the Science That Can Change Your Life. First edition, Routledge.

  Bailey, J. S., Burch, M. R. (2017). Research Methods in Applied Behavior Analysis. Second edition, Routledge.

  Casey, L.B., Carter, S.L. (2016). Applied Behavior Analysis in Early Childhood Education: An Introduction to Evidence-based Interventions and Teaching Strategies. First edition, Routledge.

  Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (2020). Applied behavior analysis. Third edition. Harlow: Pearson.

  Fisher, W. W., Piazza, C. C., Roane, H. S. (Eds.). (2013). Handbook of applied behavior analysis. First edition, Guilford Publications.

  Gerenser, J. E. Koenig, M. (2019). ABA for SLPs: Interprofessional Collaboration for Autism Support Teams. First edition, Brookes Publishing.

  Kernoff, B. (2014). A Teacher’s Guide to Applied Behavior Analysis: Classroom Solutions for Maladaptive Behavior. First edition, CreateSpace.

  Maich, K., Levine, D., Hall, C. (2016). Applied Behavior Analysis Fifty Case Studies in Home, School, and Community Settings. First edition. Springer International Publishing.

  Skinner, B. F. (1965). Science and human behavior. First edition, Free Press.
  Image

  Online materiály

  Simplesteps Autism - The Online Teaching Platform for the treatment of Autism
  "Česká verze Simple Steps - pomoc pro rodiny s dětí s PAS" - Multimediální výukový program na principech a poznatcích aplikované behaviorální analýzy. 

  Projekt "Telepractice - na důkazech založená podpora rodičů dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí" reaguje na důsledky pandemie způsobené novým koronavirem.
  Období řešení: 10/2020 – 9/2022
  Image

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová