Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  Poskytovatelé služeb aplikované behaviorální analýzy

  Jihomoravský kraj
  ABA Brno
  Sdružení odborníků z Brna a okolí. Poskytuje behaviorální intervence v domácích programech a ABA konzultace včetně on-line konzultací.
  www.ababrno.cz
  Mgr. Petra Hrančíková, BCBA - Ambulance klinické logopedie SokolniceSokolnice u Brnaphrancikova@gmail.com
  Behaviorální analytička a logopedka, nabízí komplexní péči - diagnostiku, terapii, prevenci i poradenství v oblasti komunikačních obtíží dětí od nejranějšího věku i dospělých, zejména pak v rámci diagnóz jako je dyslalie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, poruchy řeči při jiném dominujícím postižení (např. Downův syndrom, PAS, vady a poruchy sluchu), afázie, koktavost, tumultus, mutismus.
  www.petrahrancikova.cz
  Centrum aplikované behaviorální analýzy CABA
  Centrum aplikované behaviorální analýzy CABABrno
  +420 549 49 4294
  Posláním Centra ABA je rozvoj aplikované behaviorální analýzy v České republice. Provozuje trénikové centrum, v němž mohou studenti usilující o certifikcaci vykonávat praxi s klienty pod odbornou supervizí. Realizuje dvouleté studium pro ABA odborníky, kteří směřují k národní a mezinárodní certifikaci. Pořádá akreditované kurzy pro ty, kteří se chtějí stát behaviorálními techniky.
  www.caba.ped.muni.cz

  Kontaktní formulář pro rodiče

  Máte-li zájem o služby ABA poskytovatelnů, porsím vyplňte co nejpodrobněji kontaktní formulář. Jakmile bude mít někdo z poskytovatelů volnou kapacitu, budete osloveni.

  Abaceda

  Image
  Terapeutické centrum pro děti s neurovývojovými poruchami vycházející z holistického přístupu. Nabízí různá terapeutická sezení se zaměřením na psychologii, psychoterapii, ABA, ergoterapii a logopedii.

  ABA strategie, s.r.o.

  Image
  Nestátní zdravotnické zařízení poskytující behaviorální intervenci dětem s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami od 18 měsíců do 10 let.

  ABA centrum, o.z.

  Image
  Terapeutické centrum poskytujúce ABA intervencie pre deti s PAS, školenia a konzultácie pre rodičov a inštitúcie pre deti s PAS, školenia pre učiteľov materských a základných škôl a výcvik inštruktorov.

  ABA Brno

  Image
  Sdružení odborníků z Brna a okolí. Poskytuje behaviorální intervence v domácích programech a ABA konzultace včetně on-line konzultací.

  Učení zABAvou, s.r.o.

  Image
  Sdržuje kvalifikované ABA odborníky a poskytuje on-line vzdělávání a výukové pomůcky pro rodiče a pracovníky pomáhajících profesí na principech ABA v oblasti rozvoje spolupráce, komunikace, rozšiřování jídelníčku aj.

  Mgr. et Bc. Veronika Bilanová, BCBA

  Pedagožka a behaviorální analytička. Nabízí ABA intervence pro děti s poruchami vývoje a lektorování kurzů.

  Mgr. Diana Pavljuk, BCBA

  Dětská klinická psycholožka a behaviorální analytička. Provádí psychologickou diagnostiku, ABA intervenci pro děti s poruchami vývoje a lektorování kurzů.

  Mgr. Monika Petříková, BCBA

  Speciální pedagožka a behaviorální analytička. Poskytuje individuální vedení domácích programů založených na ABA a lektorování kurzů.

  Mgr. Dita Chapman, BCBA

  Behaviorální analytička, která provádí školení skupin, škol základních, mateřských a speciálních.
  • Celá Česká republika & Slovensko

  ABA hrou

  Image
  centrum, které nabízí především přímé intervence dle principů ABA. Služby jsou určeny dětem s různými stupni opoždění ve vývoji a pečovatelům v jejich okolí. Klienty jsou nejčastěji děti s neurovývojovými poruchami, zejména pak s poruchou autistického spektra.

  Mgr. Petra Hrančíková, BCBA - Ambulance klinické logopedie Sokolnice

  Behaviorální analytička a logopedka, nabízí komplexní péči - diagnostiku, terapii, prevenci i poradenství v oblasti komunikačních obtíží dětí od nejranějšího věku i dospělých, zejména pak v rámci diagnóz jako je dyslalie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, poruchy řeči při jiném dominujícím postižení (např. Downův syndrom, PAS, vady a poruchy sluchu), afázie, koktavost, tumultus, mutismus.

  Mgr. Barbora Dopitová, BCBA - ABA&Logopedie Vizovice

  Image
  Certifikovaná behaviorální analytička a logopedga, nabízí jak přímé intervence založené na ABA principech pro děti, jejich rodiče a či pedagogy, tak i poradenství a vzdělávání. Dále poskytuje logopedicke poradenství.

  Ing. Daniel Krsička, BCBA

  Certifikovaný behaviorální analytik, nabízí behaviorální intervence u dětí a dospívajících se zaměřením na pervazivní poruchy, budování klíčových verbálních, sociálních i samostatných dovedností, podpora psychomotorického vývoje, rozšiřování možností interakce a uplatnění ve společnosti, trénink a coaching přímých pečujících a také spolupráci s logopedy, fyzioterapeuty i pedagogickými pracovníky.

  Národní ústav pro autismus, z.ú., služba VČAS, oddělení ABA

  Image
  Nestátní nezisková organizace, která v rámci své služby VČAS, oddělení ABA nabízí intenzivní program vycházející z principů ABA pro děti předškolního věku s PAS nebo podezřením na něj. Nedílnou součástí programu je i školení a trénink rodičů nebo pečujících osob. Dále nabízí vzdělávání odborníků.

  Centrum aplikované behaviorální analýzy CABA

  Image
  Posláním Centra ABA je rozvoj aplikované behaviorální analýzy v České republice. Provozuje trénikové centrum, v němž mohou studenti usilující o certifikcaci vykonávat praxi s klienty pod odbornou supervizí. Realizuje dvouleté studium pro ABA odborníky, kteří směřují k národní a mezinárodní certifikaci. Pořádá akreditované kurzy pro ty, kteří se chtějí stát behaviorálními techniky.

  VIA ABA, o.z

  Image
  V terapeutických centrách v Košiciach a vo Zvolene sa venuje ranej behaviorálnej intervencii u detí s PAS so zameraním na tréning rodičov, organizuje praktické workshopy pre rodičov a vzdelávanie pre asistentov, predagógov, špecializované zariadenia, poskytuje vedenie a podporu pri inklúzii detí do predškolských a školských zariadení.

  MODRÝ KRUH, z. s.

  Image
  Je spolek vycházející z iniciativy rodičů dětí s PAS. Zajišťuje vzdělávání dětí s PAS v ABA třídě v Olomouci a pořádá ABA webináře a další vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost.

  ABA Český Těšín

  Image
  Terapeutické centrum, které poskytuje ABA intervence pro děti s odklonem od neurotypického vývoje.

  Mgr. Lucie Glaser, BCBA

  Psycholožka a certifikovaná behaviorální analytička. Nabízí koučing a kurzy pro rodiče dětí s PAS.

  Mgr. Bc. Radka Hájková, BCBA

  Image
  Psycholožka, certifikovaná behaviorální analytička a koučka. V rámci soukromé praxe v Behaviorálním institutu nabízí poradenství, terapie, koučování, jednorázové konzultace v oblasti behaviorální analýzy a vzdělávání.

  MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

  Lékařka a certifikovaná behaviorální analytička. Poskytuje nastavení a vedení domácích programů pro děti s PAS, vycházejících z principů ABA se zaměřením na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a herních dovedností. Spolupracuje s dalšími odborníky (logopedy, učiteli, lékaři). Nabízí také školení a trénink pečujících osob, online i offline konzultace.

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová