Chelčického 641/9, Brno-Královo Pole, 612 00 info@csaba.cz
 • CSABA
 • Business Joomla Tempate

  Pracovní skupina při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

  Image
  Pracovní skupina  pro oblast aplikované behaviorální analýzy byla ustavena v roce 2016 na základě smlouvy o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Činností pracovní skupiny je rozvoj aplikované behaviorální analýzy v ČR jako svébytné vědní disciplíny a etická aplikace poznatků oboru při intervencích u osob s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami.
  Cílem pracovní skupiny je dostupná behaviorální péče a podpora pro osoby s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami, která je založená na vědecké evidenci a zaměřená na rozvoj dovedností potřebných pro kvalitní život jedince s postižením a jeho rodiny.

  Kontakt

  Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy
  Chelčického 641/9,
  Brno-Královo Pole, 612 00, CZ

  info@csaba.cz

   

  Fakturační údaje

  IČO: 04619781

  č. účtu: 2200919344/2010

  Fio banka, a.s.

  Editor webu

  Lenka Gajzlerová